×

Fundusze Europejskie

AVA Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.02.00-20-0003/23 pn.: „Internacjonalizacja produktów firmy AVA z linii soft i semi-soft na rynku amerykańskim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0003/22-00 z dnia 28.10.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zainicjowanie aktywności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Wartość projektu: 536 131,16 zł

Dofinansowanie:  370 600,00 zł

AVA Sp. z o.o.  uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0023/20 pn. „Wzrost pozycji konkurencyjnej AVA Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej" objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0023/20-00 z dnia 08.06.2021r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje II Etap.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności firmy AVA Sp. z o.o. w zakresie zarządzania i wykorzystywania wzornictwa w przedsiębiorstwie przede wszystkim poprzez wdrożenie do produkcji nowej linii biustonoszy sportowych. 

Efekty realizacji projektu:

- wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowej linii biustonoszy sportowych wykonanej z materiałów zmniejszających negatywny wpływ na środowisko, biorących pod uwagę cały cykl życia produktu – od wyboru materiałów do tworzenia kolekcji po utylizację zużytego produktu,

- rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie,

- stworzenie spójnej wizji produktowej w przedsiębiorstwie,

- zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa,

- wypracowanie nowych wzorców działań projektowych w przedsiębiorstwie,

- uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań marketingowych i komunikacji wizualnej.

Wartość projektu: 4 194 915,00 zł

Dofinansowanie:  1 999 300,00 zł

AVA Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2618/20 pn. „Doradcze usługi prorozwojowe w firmie AVA Sp. z o.o.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2618/20-00 zawartą dnia 28 lipca 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  do udziału w procesie wzrostu i innowacji, a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu:  61 131,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  37 275,00 zł.     

AVA Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2575/20-00, zawartą w dniu 28.04.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2575/20 pn. „Usługa wykonania dashboardu analitycznego dla wybranego aspektu w firmie AVA Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 33 750,00 zł.

ddd_2.png

AVA Sp. z o.o.  realizuje  projekt nr POPW.01.05.00-20-0009/20 pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla „AVA” zgodnie z umową zawartą dnia 10 września 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

Dofinansowanie: 371 781,57 PLN 

      

AVA Sp. z o .o. otrzymała wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju zgodnie z umową z dnia 04.05.2020 r. o numerze 109000041011088SP. Program wsparcia dla średnich i dużych przedsiębiorstw, którego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce związanych z ogłoszeniem pandemii w kraju. Program ma pomóc powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Wartość otrzymanej subwencji finansowej : 2 043 000,00 zł

ddd_2.png

AVA Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0011/19 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy AVA Sp. z o.o." objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0011/19-00 z dnia 02.03.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Wartość projektu: 52 890,00 zł

Dofinansowanie: 36 550,00 zł

new_1.jpg

AVA Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0292/18 pn. „Innowacja produktowa, szansą na rozwój firmy AVA Sp. z o.o. .”zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0292/18-00 zawartą dnia 29 marca 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest zmniejszenie wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie innowacji produktowej
  • wprowadzenie ekoinnowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Wartość projektu: 1 190 384,07 zł

Dofinansowanie: 387 116,73 zł


AVA Sp. z o.o. zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0199/17 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby przedsiębiorstwa AVA Sp. z o.o.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0199/17-00 zawartą dnia 30 października 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • zwiększenie ilości wyprodukowanej energii ze słońca
  • obniżenie wydatków na zakup energii elektrycznej rocznie

Wartość projektu: 202 950,00 zł

Dofinansowanie: 104 000,00 zł


AVA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kleeberga 34A, 15-691 Białystok uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-105/12 pn. „Nowa siedziba, zaAVAnsowany system informatyczny i urządzenia do produkcji - podstawą wdrożenia innowacyjności w spółce” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-105/12-00 z dnia 02.08.2013r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży, innowacyjność, usprawnienie kontaktu z kontrahentami.

Aktualne:

Minione:

Menu

Ustawienia

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się