Przetwarzanie danych osobowych - newsletter

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AVA Sp. z o.o.,  ul. Gen. F. Kleeberga 34A, Białystok;
  2. w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: biuro@avalingerie.pl lub skorzystać z funkcjonalności dostarczonej w wysyłanych newslettera’ach; 
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newsletter’a;
  6. odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych;
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.